خلاصه خبر

تقدیر از شرکت راما الکتریک به عنوان واحد نمونه و مدیر کیفیت نمونه در سال 1396

متن کامل خبر

شرکت راما الکتریک موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر واحد تولیدی نمونه سال 1396 و همچنین مدیر کیفیت نمونه سال 1396 توسط سازمان ملی استاندارد گردید.