تحقیق و توسعه

تولید محصولات جدید

فرآیند تحقیق و توسعه عبارت است از یک فعالیت منظم و ساختار یافته جهت ارائه محصولات و خدمات نوآورانه با سطح کیفی بالاتر، کاربری های جدید و یا در جهت کاهش هزینه ها.

امروزه در اقتصادهای جهانی اثبات شده است که هزینه هایی که صرف تحقیقات و توسعه ها در شرکت ها و سازمان ها می شود، نقش اساسی در رشد و توسعه شرکت ها و کشورها دارد.

تحقیق و توسعه بر حسب ایده های اولیه موجود در شرکت می تواند جهت اهداف متعددی انجام شود، برخی از فعالیت های تحقیق و توسعه جهت پوشش بخشی از نیازهای ناشی از تغییرات بازار شکل می گیرند، دسته دوم جهت پاسخ گویی به تقاضاهایی شکل می گیرند که پیشتر از آن پاسخی به آنها داده نشده است و دسته آخر فعالیت هایی هستند که طرح های موجود را از نظر هزینه، سرعت در ارائه و کیفیت بهبود می بخشند.

جهت مشاهده گواهینامه تحقیق و توسعه شرکت راما الکتریک اینجا را ببینید.