استاندارد ها

استاندارد های محصولات

 

کلیه محصولات شرکت راما الکتریک مطابق با استاندارد های  IEC , ISIRI  و یا هرگونه استاندارد مورد در خواست مشتری تولید می شود.

استاندارد های مربوط را می توان از سایت IEC  ISIRI  تهیه نمود.

 

در زیر شماره استانداردهای مورد استفاده  به تفکیک محصولات ارائه می گردد:

 

استاندارد های بالاست

استانداردهای ملی : 

ISIRI 7644-1, ISIRI 7644-2-8, ISIRI 700-2, ISIRI 7644-2-9, ISIRI 5190

استانداردهای بین المللی :

IEC61347-1, IEC61347-2-8, IEC 60921, IEC 61347-2-9, IEC 60923

 

استاندارد های ترانس

استاندارهای ملی : 

ISIRI 6920-1, ISIRI 6920-2-6

استانداردهای بین المللی :

IEC 61558-1, IEC 61558-2-6

 

استاندارد های ایگنایتور

استانداردهای ملی : 

ISIRI 7644-1, ISIRI 7644-2-1, ISIRI 3782

استانداردهای بین المللی :

IEC61347-1, IEC61347-2-1, IEC 60927