استاندارد ها

استاندارد های محصولات

 

کلیه محصولات شرکت راما الکتریک مطابق با استاندارد های  IEC , ISIRI  و یا هرگونه استاندارد مورد در خواست مشتری تولید می شود.

استاندارد های مربوط را می توان از سایت IEC  INSO  تهیه نمود.

 

در زیر شماره استانداردهای مورد استفاده  به تفکیک محصولات ارائه می گردد:

 

استاندارد های بالاست

استانداردهای ملی : 

INSO 7644-1, ISIRI 7644-2-8, ISIRI 700-2, INSO 7644-2-9, INSO 5190

استانداردهای بین المللی :

IEC61347-1, IEC61347-2-8, IEC 60921, IEC 61347-2-9, IEC 60923

 

استاندارد های ترانس

استاندارهای ملی : 

INSO 6920-1, INSO 6920-2-6

استانداردهای بین المللی :

IEC 61558-1, IEC 61558-2-6

 

استاندارد های ایگنایتور

استانداردهای ملی : 

INSO 7644-1, INSO 7644-2-1, INSO 3782

استانداردهای بین المللی :

IEC61347-1, IEC61347-2-1, IEC 60927

 

استانداردهای لامپ LED

استانداردهای ملی : 

INSO 20422, INSO 14434, INSO 7341

استانداردهای بین المللی :

IEC 62612, IEC 62560