مشارکت در مجامع

مشارکت فعال در مجامع ملی و بین المللی

 

شرکت راما الکتریک همواره مشارکت فعالی در مجامع ملی و بین المللی داشته است .

 

از جمله این موارد عناوین زیر قابل ذکر هستند :

 

عضویت در کمیته ملی برق و الکترونیک ایران

شرکت راما الکتریک عضو حقوقی کمیته های ملی برق و الکترونیک ایران متناظر با کمیته های بین المللی IEC میباشد .

مشارکت در تدوین استاندارد های ملی ایران 

برای مشاهده جزئیات مشارکت پرسنل شرکت راما الکتریک در تدوین استانداردهای ملی ایران اینجا را کلیک نمائید.