خلاصه خبر

تقدیر از شرکت راما الکتریک به عنوان واحد برگزیده و مدیر کیفیت نمونه در سال 1398

متن کامل خبر

در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد که به میزبانی اداره کل استاندارد استان آذربایجانغربی استان برگزار شد شرکت راما الکتریک به عنوان واحد برگزیده استان در سال 1398 انتخاب شد و همچنین در این مراسم از مسئول کنترل کیفیت شرکت راما الکتریک به عنوان مسئول کنترل کیفیت نمونه استان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.