خلاصه خبر

انتخاب مدیریت شرکت راما الکتریک به عنوان کارفرما و کار آفرین برتر

متن کامل خبر

انتخاب مدیریت شرکت راما الکتریک به عنوان کارفرما و کار آفرین برتر در جشنواره کارفرمایان برتر سازمان تامین اجتماعی استان در سال 1401