×


ایگنایتور الکترونیکی سوپر ایمپوزد 1000 الی 2000 وات بدنه آلومینیومی با ولتاژ 380 ولت

ایگنایتور الکترونیکی سوپر ایمپوزد 1000 الی 2000 وات بدنه آلومینیومی با ولتاژ 380 ولت


2786
بازدید


توضیحات محصول


ایگنایتور الکترونیکی سوپر ایمپوزد1000 الی 2000 وات بدنه آلومینیومی با ولتاژ 380 ولت
 
ردیف تیپ ایگنایتور مشخصات فنی
1 ایگنایتور الکترونیکی سوپر ایمپوزد IG2000 PDF

 

* دستورالعمل نصب و بهره برداری ایگنایتور

محصولات مرتبط