×


ایگنایتور الکترونیکی سوپر ایمپوزد 35  الی 70 وات بخار سدیم بدنه آلومینیومی

ایگنایتور الکترونیکی سوپر ایمپوزد 35 الی 70 وات بخار سدیم بدنه آلومینیومی


2428
بازدید


توضیحات محصول


ایگنایتور الکترونیکی سوپر ایمپوزد 35 الی 70 وات بخار سدیم بدنه آلومینیومی
 
ردیف تیپ ایگنایتور مشخصات فنی
1 ایگنایتور الکترونیکی سوپر ایمپوزد IG70 PDF

 

* دستورالعمل نصب و بهره برداری ایگنایتور

محصولات مرتبط