×


بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه

بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه


7070
بازدید


توضیحات محصول


لیست کامل بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه
 
ردیف تیپ بالاست مشخصات فنی
1 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه 50 وات، ابعاد هسته (53*66) میلیمتر PDF
2 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه 125 وات، ابعاد هسته (53*66) میلیمتر PDF
3 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه 250 وات، ابعاد هسته (53*66) میلیمتر PDF
4 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه 250 وات، ابعاد هسته (59*76) میلیمتر PDF
5 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه 400 وات، ابعاد هسته (59*76) میلیمتر PDF
6 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه 400 وات، ابعاد هسته (66*84) میلیمتر PDF
7 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه 1000 وات، ابعاد هسته (92*102) میلیمتر PDF

 

 

محصولات مرتبط