×


بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم و متال هالید

بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم و متال هالید


6976
بازدید


توضیحات محصول


لیست کامل بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم و متال هالید
 
ردیف تیپ بالاست مشخصات فنی
1 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم و متال هالید 35 وات، ابعاد هسته (53*66) میلیمتر PDF
2 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم و متال هالید 50 وات، ابعاد هسته (53*66) میلیمتر PDF
3 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم و متال هالید 70 وات، ابعاد هسته (53*66) میلیمتر PDF
4 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم و متال هالید 150 وات، ابعاد هسته (53*66) میلیمتر PDF
5 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم و متال هالید 250 وات، ابعاد هسته (59*76) میلیمتر PDF
6 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم و متال هالید 250 وات، ابعاد هسته (66*84) میلیمتر PDF
7 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم و متال هالید 1000 وات، ابعاد هسته (92*102) میلیمتر PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

محصولات مرتبط