×


بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم

بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم


8299
بازدید


توضیحات محصول


لیست کامل بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم
 
ردیف تیپ بالاست مشخصات فنی
1 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم 110 وات، ابعاد هسته (53*66) میلیمتر PDF
2 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم 210 وات، ابعاد هسته (53*66) میلیمتر PDF
3 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار جیوه 210 وات، ابعاد هسته (59*76) میلیمتر PDF
4 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم 400 وات، ابعاد هسته (59*76) میلیمتر PDF
5 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم 400 وات، ابعاد هسته (66*84) میلیمتر PDF
6 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم 400 وات، ابعاد هسته (92*102) میلیمتر PDF
7 بالاست لامپ های تخلیه ای بخار سدیم 600 وات، ابعاد هسته (92*102) میلیمتر PDF

 

محصولات مرتبط