×


بالاست لامپ های تخلیه ای متال هالید

بالاست لامپ های تخلیه ای متال هالید


5261
بازدید


توضیحات محصول


لیست کامل بالاست لامپ های تخلیه ای متال هالید
 
ردیف تیپ بالاست مشخصات فنی
1 بالاست لامپ های تخلیه ای متال هالید 400 وات، ابعاد هسته (59*76) میلیمتر PDF
2 بالاست لامپ های تخلیه ای متال هالید 400 وات، ابعاد هسته (66*84) میلیمتر PDF
3 بالاست لامپ های تخلیه ای متال هالید 1000 وات، ابعاد هسته (92*102) میلیمتر PDF
4 بالاست لامپ های تخلیه ای متال هالید 2000 وات، ابعاد هسته (92*102) میلیمتر PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محصولات مرتبط